Planning & Optimalisatie software pakketten

De afgelopen 25 jaar heeft TRIP klanten ondersteund bij het implementeren van veel verschillende software pakketten waarmee logistieke- en productie-operaties kunnen worden geoptimaliseerd.

Met een ERP-pakket worden, oneerbiedig gezegd, alleen transacties geadministreerd en de gevolgen doorgerekend voor volgende processtappen.

Een optimalisatie-software wordt gebruikt om te berekenen hoe de verschillende bedrijfsmiddelen (mensen, grondstoffen, machines, voertuigen, etc.) van een onderneming zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet. In een optimalisatie-software worden verschillende afwegingen gemaakt met als doel het optimum te berekenen, vaak gebaseerd op een aantal KPI’s die de kwaliteit van de verschillende oplossingen weergeven.

Bovenstaande geeft al aan dat een implementatie van een optimalisatie software op vele fronten anders is dan het implementeren van een ERP-pakket. Er zijn daarom ook andere vaardigheden nodig voor een succesvolle implementatie.

TRIP kan de volledige implementatie namens u en uw bedrijf organiseren en uitvoeren, als u intern geen geschikte mensen vrij kunt maken. We kunnen ook een aanvulling zijn op uw implementatieteam.

Daarnaast kan TRIP de rol van “subject matter expert” op zich nemen op het gebied van een (proces) onderdeel van de implementatie, of op het gebied van project management.